language uk language ua

| praca@refinanse.pl

| 52 321 95 75

Praca tymczasowa

Chcesz pracować w najlepszych zakładach produkcyjnych? Sprawdź jakie to proste!

Nasza kadra pracownicza trafia do najbardziej nowoczesnych zakładów w regionie kujawsko-pomorskim. Każdy pracownik podpisuje z nami umowę o pracę, regulowaną przez ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (link) i jest oddelegowany do zakładu pracy, z którym Refinanse zawarł umowę (pracodawca-użytkownik). Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem Refinanse, bez względu na firmę, dla której wykonuje pracę. Wszystkie sprawy administracyjne i kadrowe prowadzone są przez naszą agencję. Natomiast pracodawca-użytkownik wyznacza pracownikowi zadania i kontroluje ich wykonanie. Pracownicy tymczasowi są zobowiązani do przestrzegania ustalonego harmonogramu prac, a także podlegają wewnętrznym zasadom firmy, do której są kierowani. Zgodnie z ustawą z dn. 9 lipca 2003 r. pracownik tymczasowy pod żadnym względem nie może być traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku.

Wróć

Kontakt

Adres

Dworcowa 45
85-009 Bydgoszcz

Dział obsługi klienta

52 321 95 75


Dział rekrutacji

52 321 17 96


Fax

52 321 67 25

Pon-Pt:

8:00 - 16:00